Archive for augustus, 2018

Provinciale toelage voor fietspaden

Gemeentebelangen is bijzonder verheugd over de toekenning van een provinciale toelage voor de aanleg van een fietspad langsheen de Nieuwstraat. Dat fietspad zal er voor zorgen dat de Nieuwstraat vanaf de oude spoorwegroute richting Kemzeke voor fietsers heel wat veiliger wordt.Ook de herinrichting van  de oversteek van de oude spoorwegroute […]

Read More