Archive for februari, 2017

Opknapbeurt atletiekpiste en drainage voetbalveld

De gemeente gaat een nieuwe drainage plaatsen onder het voetbalveld in de sportzone en gaat ook de ondergrond van de atletiekpiste renoveren. Het voetbalplein zal na het aanbrengen van de drainage opnieuw ingezaaid worden. De sintelbaan van de atletiekpiste wordt volledig afgegraven. De bestaande toplaag verdwijnt en daarna wordt ook […]

Read More

Werkgroep herbestemming kerk Koewacht

Het bisdom heeft een gunstig advies gekregen van de priesterraad om de kerk op Koewacht te ontwijden. Daarom heeft de kerkfabriek nu aan de gemeenten Stekene en Moerbeke gesuggereerd om een nieuwe bestemming aan het kerkgebouw te geven. Werkgroep De Landelijke Gilde van Stekene wil haar landbouwkundig museum in het […]

Read More

Ongunstig advies voor voorgelegd plan windmolens

Naar aanleiding van de plannen van Engie/Electrabel en Wase Wind om langsheen de E34 in Stekene en Moerbeke zes windmolens te plaatsen, is de jongste weken wel wat beroering ontstaan. Niet in het minst omdat er heel wat mensen in de omgeving wonen, die terecht opmerkten dat de 200 meter […]

Read More