Archive for januari, 2017

Investeringen erfgoed en cultuurbeleving

In het afgelopen college werd de opdracht gegund om het Boudelo monument in Klein-Sinaai te restaureren. Het monument dateert van 1985 en vind je terug op de hoek van de Kloosterstraat en de Koebrugstraat waar de kloostermuur van de voormalige abdij stond en is een symbolische evokatie van de oude abdij in de ondergrond […]

Read More