Rust zacht, Frans

Afgelopen woensdag is in huiselijke kring ouderdomsdeken van Gemeentebelangen en ereschepen Frans Windhey overleden. Hij zou volgende maand 86 geworden zijn.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden en staat in voor de algemene werking van Gemeentebelangen Stekene.

Gemeenteraad

De gemeenteraad keurt de beleidsvoorstellen van het college van Burgemeester en schepenen goed. Omdat beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad worden genomen, is de raad de wetgevende macht van de gemeente. Klik hier voor de kalender.