Grensoverschrijdend LEADER project

Maandag 27 januari vond in het waterwingebied vlakbij het Vossenhol, op de grens van Vlaanderen met Nederland, de kick-off plaats van het grensoverschrijdend LEADER-project “Boergondische Buren” … Lees meer

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden en staat in voor de algemene werking van Gemeentebelangen Stekene.

Gemeenteraad

De gemeenteraad keurt de beleidsvoorstellen van het college van Burgemeester en schepenen goed. Omdat beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad worden genomen, is de raad de wetgevende macht van de gemeente. Klik hier voor de kalender.