Gemeente Stekene garandeert verdere werking Gildenhuis

Het Stekense Gildenhuis wordt vanaf 1 april 2018 uitgebaat door het gemeentebestuur van Stekene. De gemeente en de huidige beheerder, vzw Parochiale Werken, bereikten daarover een akkoord.

“CM Waas & Dender laat de twee kleine bovenzalen… Lees meer

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 leden en staat in voor de algemene werking van Gemeentebelangen Stekene.

Gemeenteraad

De gemeenteraad keurt de beleidsvoorstellen van het college van Burgemeester en schepenen goed. Omdat beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad worden genomen, is de raad de wetgevende macht van de gemeente. Klik hier voor de kalender.