Frans Windhey neemt na 54 jaar afscheid van gemeenteraad

Tijdens de laatste gemeenteraad van deze legislatuur op dinsdag 18 december namen Frans Windhey en Freddy Merckx afscheid van de Stekense politiek. Freddy startte in 1970 en Frans zetelde onafgebroken in de gemeenteraad sinds… Lees meer

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 leden en staat in voor de algemene werking van Gemeentebelangen Stekene.

Gemeenteraad

De gemeenteraad keurt de beleidsvoorstellen van het college van Burgemeester en schepenen goed. Omdat beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad worden genomen, is de raad de wetgevende macht van de gemeente. Klik hier voor de kalender.