Veel volk op GEBE-Café

Vrijdag 30 augustus werd Café Bosdorp voor één keer omgetoverd in een GEBE-Café. Al een aantal jaren spreken we met Gemeentebelangen een avond af om samen “op café” te gaan. Lees meer

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden en staat in voor de algemene werking van Gemeentebelangen Stekene.

Gemeenteraad

De gemeenteraad keurt de beleidsvoorstellen van het college van Burgemeester en schepenen goed. Omdat beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad worden genomen, is de raad de wetgevende macht van de gemeente. Klik hier voor de kalender.