Burgemeester te gast in Polen

Onder de titel “Pancerne Skrzydla”, in het Nederlands “Gepantserde vleugels” is in Warschau op 4 juni een tentoonstelling geopend, in aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Ook alle burgemeesters… Lees meer

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 leden en staat in voor de algemene werking van Gemeentebelangen Stekene.

Gemeenteraad

De gemeenteraad keurt de beleidsvoorstellen van het college van Burgemeester en schepenen goed. Omdat beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad worden genomen, is de raad de wetgevende macht van de gemeente. Klik hier voor de kalender.