Fake News!

Het is niet onze gewoonte om te reageren op wat andere partijen publiceren. Meningen verschillen en het is nu eenmaal eigen aan politiek voeren dat oppositie niet altijd dezelfde mening heeft als de meerderheid. Lees meer

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 8 leden en staat in voor de algemene werking van Gemeentebelangen Stekene.

Gemeenteraad

De gemeenteraad keurt de beleidsvoorstellen van het college van Burgemeester en schepenen goed. Omdat beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad worden genomen, is de raad de wetgevende macht van de gemeente. Klik hier voor de kalender.